Ginga Densetsu Weed avatars

Bat avatar
Gin avatar
Mel avatar